ඔබගේ බ්ලොග් අලුත්/පැරණි බ්ලොග් අඩවි එකතු කිරීම පිලිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න !

Email - buwa74@yahoo.com

අලුත් බ්ලොග් අඩවි

සාදරයෙන් පිලිගනිමු !


මෙම අඩවිය වෙන්වී ඇත්තේ සිංහල බ්ලොග් කරණයට ආධුනික බ්ලොග් කරුවන් හා අලුතින් බිහිවූ බ්ලොග් අඩවි සඳහාමය . ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියේ පලමු ලිපිය ලියැවී මාස 6කට වඩා අඩු ම් හෝ, ආයු කාලය මාස 6කට වැඩි වුවත් ලියූ ලිපි සංඛ්‍යාව 15කට වඩා අඩු නම් ඔබටත් අවස්ථාව හිමිවේ . ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියට සබැඳියක් යනbuwa74@yahoo.com විද්‍යුත් ලිපිනයට එවීම හෝ මෙහි පලවන ලිපියක කමෙන්ටුවක් ලෙස පලකිරීම යන්න ඔබට සිදු කල හැක . එවිට ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය ඉහත සඳහන් සුදුසු කම් සපුරන තාක් කල් "අලුත් බ්ලොග් අඩවි" යටතේ වර්ග කෙරෙන අතර . සැම අලුත් බ්ලොග් අඩවියක් පිලිබඳවම හැඳින්වීමක් සහිත ලිපියක් මෙහි පල පලකෙරේ . විද්‍යුත් ලිපි එවන ඔබගේ අනෙන්‍යතාව සුරක්ෂිත බවද මෙයින් දන්වා සිටිමි

සැ.යු - ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය මෙහි සඳහන් වී තිබීම ඔබහට ගැටලුවක් නම් ඒ පිලිබඳවත් , මෙහි සඳහන් වී ඇති වෙනත් බ්ලොග් අඩවියක් පිලිබඳ ගැටලුවක් වේ නම් ඒ ගැනත් ඉහත ඊ මෙල් ලිපිනයටම දන්වන්න
----------------------------------------------------------------------------
අපගේ අඩවියට සබැඳියක් දීමට කැමති නම් පහත කෝඩ් කැබැල්ල භාවිතා කරන්න , <a href="http://buwa-blogpromo.blogspot.com/" ><img src="http://1.bp.blogspot.com/-FkF1__-smj8/TlB3esfQQuI/AAAAAAAAAPg/ncn2C6_3Z_s/s1600/Untitled-1.gif" alt="Blog Promo" title="Blog Promo" width="200" height="120" border="0" /></a>(කෝඩ් කැබැල්ල එක් කල විට ලැබෙන රූපය ඉහත දක්වා ඇත , එම රූපය ගැජට්ටුවක් ලෙස එකතු කර , අපගේ බ්ලොග් අඩවියේ  සබැඳිය ලබා දීමද සිදු කල හැක )

දේශපාලන /කාලීන /මතවාද

පුද්ගලික/විවිධ/අත්දැකීම්/තාක්ෂණ

විෂයානුබද්ධ/නිර්මාණ/කලා