ඔබගේ බ්ලොග් අලුත්/පැරණි බ්ලොග් අඩවි එකතු කිරීම පිලිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න !

Email - buwa74@yahoo.com

අලුත් බ්ලොග් අඩවි

Friday, August 26, 2011

අත්දැකීම් හා නිර්මාණාත්ම දේ රැසක් සමඟින් එන පියසටහන්

පියසටහන් කියන්නෙ තවත් අලුත් බ්ලොග් අඩවියක් , තමන්ගේ අත්දැකීම් වගේම නිර්මාණ ආදිය අඩංගු කරල ලියවිලා තියන මේ බ්ලොග් අඩවිය  ආරම්භ කරල ඉතාම සුලු කාලයක් වුනත් දැනටමත් ෆලෝවර්ස්ලා 12ක් ආකර්ෂනය කරගෙනයි ඉන්නෙ , ජීවන අත්දැකීම් නිර්මාන වගේ දේවල් කියවන්න කැමති අයට ඉතාම  හොඳ බ්ලොග් අඩවියක්  විදිහට "පියසටහන්" හඳුන්වන්න පුලුවන් . පහල සබැඳියෙන් පියසටහන් එක්ක එකතු වීමේ හැකියාව තියනව

http://www.piyasatahan.tk/

2 comments:

දේශපාලන /කාලීන /මතවාද

පුද්ගලික/විවිධ/අත්දැකීම්/තාක්ෂණ

විෂයානුබද්ධ/නිර්මාණ/කලා