ඔබගේ බ්ලොග් අලුත්/පැරණි බ්ලොග් අඩවි එකතු කිරීම පිලිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න !

Email - buwa74@yahoo.com

අලුත් බ්ලොග් අඩවි

Monday, August 22, 2011

ඡායාරූප කරණයට ආදරය කරන අය වෙනුවෙන් !

ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවි කියන්නේ ලෝකයේ ඉතාම  සුලභ බ්ලොග් මාධ්‍යයක් ,  ලංකාවේ දකින්න ටිකක් අඩු වුනත් . අද ඉදිරිපත් කරන්නේ අපේ ශ්‍රි  ලාංකික සහෘදයෙක්ගේ එවන්  බ්ලොග අඩවියක් . Digital talking නමින් හඳුන්වලා තිය්න මේ බ්ලොග් අඩවියේ ඔහුගේ ඡායාරූපකරනයේ සොඳුරු නිර්මාණ  අඩංගු වෙලා තියනවා , ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවියකටම ගැලපෙන ටෙම්ප්ලේටයකුත් භාවිතා කරල තියන මේ බ්ලොග් අඩවිය ඡායාරූප කරණය ප්‍රිය කරන අයට නම් ඉතාම හොඳ නවාතැන් පොලක් වෙයි . පහල තියන සබැඳියෙන් බ්ලොග් අඩවියට පිවිසෙන්න පුලුවන්

http://digitaltalking.blogspot.com/

. මේ බ්ලොග් අඩවියේ කතුවරයාගෙම ඡායාරූප කරනය සඳහාම වෙන්වුන අනෙක් බ්ලොග් අඩවිය තමයි  පහල සබැඳිය තියෙන්නෙ ඒකට (මෙක විෂයානුබද්ධ බ්ලොග් අඩවියක් විදිහට වර්ග වෙලයි තියෙන්නෙ )

http://www.foxzeye.tk/

1 comment:

දේශපාලන /කාලීන /මතවාද

පුද්ගලික/විවිධ/අත්දැකීම්/තාක්ෂණ

විෂයානුබද්ධ/නිර්මාණ/කලා