ඔබගේ බ්ලොග් අලුත්/පැරණි බ්ලොග් අඩවි එකතු කිරීම පිලිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න !

Email - buwa74@yahoo.com

අලුත් බ්ලොග් අඩවි

Thursday, January 12, 2012

ස්වායක්ත සිද්ධිය

ස්වායක්ත සිද්ධිය කියන්නේ පහුගිය අවුරුද්දේ අගභාගයේ ඉඳන් ලියවෙන බ්ලොග් අඩවියක් . නුවන් තාරක සහෝදරයා ලියන මේ බ්ලොග් අඩවිය කවි සිතුවිලි , විවිධ අදහස් උදහස් කතන්දර ආදියෙන් සමන්විතයි . ජිවිතේ ගොඩක් දේවල් අනාගත්ත කොල්ලෙක් විදිහට තමන්ව හඳුන්වාදෙන නුවන් තාරක සහෝදරයාගෙ බ්ලොග් කෙරුවාවේ නම් අනාගැනිල්ලක් දකින්න නැ . නිවි සැනසිල්ලේ රසවත් ලිපි කිහිපයක් කියවන්න ස්වායක්ත සිද්ධියත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔබටත් පුලුවන්

http://swayaktha.blogspot.com

1 comment:

දේශපාලන /කාලීන /මතවාද

පුද්ගලික/විවිධ/අත්දැකීම්/තාක්ෂණ

විෂයානුබද්ධ/නිර්මාණ/කලා