ඔබගේ බ්ලොග් අලුත්/පැරණි බ්ලොග් අඩවි එකතු කිරීම පිලිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න !

Email - buwa74@yahoo.com

අලුත් බ්ලොග් අඩවි

Monday, August 22, 2011

ජයශ්‍රි සහෝදරයාගේ මේඝය බ්ලොග් අඩවිය

ජයශ්‍රි කියන චරිතය දේශපාලනික බ්ලොග් ලියන කියවන අයට නම් ආගන්තුක නැ , බොහෝ වෙලාවට හරබර සහ විවාදාත්මක කමෙන්ටු වලින් දේශපාලන බ්ලොග් වලට දායක වුනු ජයශ්‍රි තමන්ගෙම කියල බ්ලොගයක් පටන් අරගෙනයි තියෙන්නෙ . දැනටමත් දේශපාලන බ්ලොග් එකතුවට දාල තිබුනත්  ජයශ්‍රිගේ බ්ලොග් අඩවිය වන මේඝය  ඉතාම අලුත් බ්ලොග අඩවියක් නිසා  මෙතනටත් ඉතාම සුදුසුයි . හරවත් දේශපාලන ලිපි කියවන්න වගේම ඒ ගැන සංවාදයකටත් කැමති අයට පහල තියන සබැඳියෙන්  ගිහින් ජයශ්‍රිගෙ  මේඝයත් එක්ක එකතු වෙන්න පුලුවන්

http://meeghaya.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment

දේශපාලන /කාලීන /මතවාද

පුද්ගලික/විවිධ/අත්දැකීම්/තාක්ෂණ

විෂයානුබද්ධ/නිර්මාණ/කලා