ඔබගේ බ්ලොග් අලුත්/පැරණි බ්ලොග් අඩවි එකතු කිරීම පිලිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න !

Email - buwa74@yahoo.com

අලුත් බ්ලොග් අඩවි

Sunday, August 21, 2011

හින්දී ගීත රසිකයින් වෙනුවෙන් වෙන් වුන බ්ලොග් අඩවියක්

දෙවෙනි බ්ලොග් අඩවිය විදිහට සටහන් කරන්නෙ හින්දී ගීත රසිකයින් වෙනුවෙන් වෙන් වුන බ්ලොග් අඩවියක් . පහුගිය මැයි මාසයේ විතර ඉඳන් ලියවෙන මේ බ්ලොග් අඩවියේදී  හින්දි ගීත වල සිංහල තේරුම පදයෙන් පදයෙන් පදය පැහැදිලි කරල තියනව . ජනප්‍රිය චිත්‍රපටි ගීත තෝරගෙන ඒ චිත්‍රපටි වල මුලික දත්ත හා ඡයාරූපයකුත් එක්ක ගීතයේ තේරුම සටහන් කිරීම තමයි මේ බ්ලොග් අඩවියෙන් කෙරිල තියෙන්නෙ . හින්දු ගීත රසිකයින් එහෙනම් ගිහින් බලන එකයි . පහතින් තියෙන්නෙ අදාල සබැඳිය .බ්ලොගයේ නම - "හින්දි සිංදු "

http://hindisng.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

දේශපාලන /කාලීන /මතවාද

පුද්ගලික/විවිධ/අත්දැකීම්/තාක්ෂණ

විෂයානුබද්ධ/නිර්මාණ/කලා