ඔබගේ බ්ලොග් අලුත්/පැරණි බ්ලොග් අඩවි එකතු කිරීම පිලිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න !

Email - buwa74@yahoo.com

අලුත් බ්ලොග් අඩවි

Thursday, December 29, 2011

සිත් රූ සිහින - කිවිඳියකගේ කාව්‍යමය සිහින එකතුව

සිත් රූ සිහින කියන්නේ පද්‍ය බ්ලොග් අඩවියක් . ආරම්භ  කරල සැහෙන කාලයක් වුනත් ඒ තරම් ප්‍රභලව බ්ලොග් කරණයේ යෙදෙන්න මේ බ්ලොග් කාරිනියට අවස්ථාවක් ලැබිලා නැ . කිවිඳියක් නොවේය කියල හඳුන්වා දුන්නත් අපුරු පද වැල් ගොන්නක්ම බ්ලොග් අඩවියේ අඩංගුයි .  පද්‍ය බ්ලොග් අඩවි ප්‍රිය කරන්නෙකුට අපුරු අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න  හැකියාවක් තියන සිත් රූ සිහින බ්ලොග් අඩවියට තවමත්  නොගිය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහල සබැඳියෙන් යන්න පුලුවන්

http://sssithru.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

දේශපාලන /කාලීන /මතවාද

පුද්ගලික/විවිධ/අත්දැකීම්/තාක්ෂණ

විෂයානුබද්ධ/නිර්මාණ/කලා