ඔබගේ බ්ලොග් අලුත්/පැරණි බ්ලොග් අඩවි එකතු කිරීම පිලිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න !

Email - buwa74@yahoo.com

අලුත් බ්ලොග් අඩවි

Friday, December 30, 2011

පාශා - සාහිත්‍යයේ රස මුසු තැන් සොයා යන්නන් වෙනුවෙන් !


පාශා කියන්නෙ කියන්නේ අලුතින් සිංහල බ්ලොග් අවකාශයට එකතු වුනු බ්ලොග් අඩවියක් . පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ ඉඳන් මේ දක්වා ප්‍රවර්ග 4ක් යටතේ ලියවිලා තියන ලිපි සංඛ්‍යාව 11ක් . පාශා තමුන් ගැන හඳුන්වාදෙන්නෙ මෙන්න මේ විදිහට

"මම ගැන මම කියනවට වඩා මම කවුදැයි නුඹම හඳුනා ගන්න... මොකද නුඹ මා හඳුනන ආකාරයට ඇතැම් විට මම මා වත් හඳුනාගෙන නැතිවිය හැකි නිසා... "සමනලයෙකු කීවා මෙසේ...ජීවත් වීමෙන් පමණක් පලක් නැත. යමෙකු හට මේ උණුසුම් හිරු එලිය, අහසේ අනන්ත වූ නිදහස හා සොඳුරු මලක පහසද අත්‍යාවශ‍යය..."

අපුරු සාහිත්‍යමය රස එකතුවක් එක්ක ඔබ හමුවට එන පාශා ව මුණගැහෙන්න පහල සබැඳිය භාවිතා කරන්න පුලුවන්

http://pashawrites.blogspot.com/

3 comments:

දේශපාලන /කාලීන /මතවාද

පුද්ගලික/විවිධ/අත්දැකීම්/තාක්ෂණ

විෂයානුබද්ධ/නිර්මාණ/කලා